ul. Grochowska 56, Poznań

ZABYTKOWY PAŁAC I HOTEL PAKOSŁAW

Nabycie zabytkowego pałacu o funkcji hotelowej.

Lokalizacja: Pakosław
Rodzaj projektu: Obiekt hotelowy
Realizowane obszary: Obsługa prawna nabycia