ul. Grochowska 56, Poznań

Obiekt handlowy TESCO

Przygotowanie transakcji nabycia gruntu wraz z uzyskaniem potrzebnych decyzji administracyjnych celem przebudowy istniejącego obiektu na potrzeby parku handlowego i jego komercjalizacji.

Lokalizacja: Gliwice
Rodzaj projektu: Grunty inwestycyjne
Realizowane obszary: Przygotowanie nabycia gruntu, Decyzja administracyjne, Komercjalizacja