ul. Grochowska 56, Poznań

NIERUCHOMOŚCI BUDOWLANE

Nabycie gruntu pod inwestycję mieszkaniową >1ha, uzyskanie decyzji, sprzedaż

Lokalizacja: Buków k/Krakowa
Rodzaj projektu: Grunty pod domy jednorodzinne
Realizowane obszary: Nabycie, Dokumentacja, Zbycie