ul. Grochowska 56, Poznań

GRUNTY ROLNE

Nabycie gruntów rolnych.

Lokalizacja: Ratajki g. Sianów
Rodzaj projektu: Grunty rolne
Realizowane obszary: Nabycie