ul. Grochowska 56, Poznań

blacharnio-lakiernia

Nabycie obiektu blacharnio-lakierni samochodowej.

Lokalizacja: Poznań
Rodzaj projektu: Obiekt usługowy
Realizowane obszary: Due diligence, Nabycie