ul. Grochowska 56, Poznań

Czy opłata planistyczna obejmuje aport?

Czy opłata planistyczna obejmuje aport?

Czy opłata planistyczna obejmuje aport? Opłata planistyczna to opłata obciążająca każdego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sytuacjach wskazanych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czy obciążenie tą...
Nowa „specustawa mieszkaniowa”

Nowa „specustawa mieszkaniowa”

Nowa „specustawa mieszkaniowa” Realizacja inwestycji mieszkaniowych związana jest z szeregiem problematycznych kwestii koniecznych do rozstrzygnięcia przez inwestorów. Ostatnie miesiące stanowiły szczególnie ciężki okres dla branży deweloperskiej – z jednej strony...