ul. Grochowska 56, Poznań

Czy opłata planistyczna obejmuje aport?

Czy opłata planistyczna obejmuje aport?

Czy opłata planistyczna obejmuje aport? Opłata planistyczna to opłata obciążająca każdego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sytuacjach wskazanych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czy obciążenie tą...